CAVOUR AIRCRAFT CARRIER

Xuất xứ sản phẩm: Việt Nam

MÔ HÌNH THUYỀN CHIẾN CAVOUR AIRCRAFT CARRIER

MÃ SP KÍCH THƯỚC THỂ TÍCH
BT0174P-70

BT0174P-140

70L x 12W x 23H (cm)

140L x 25W x 50H (cm)

27.55L x 4.72W x 9.05H (inch)

55.11L x 9.84W x 19.68H (inch)

0.05 m³

0.30 m³

Khối lượng sản phẩm: đang cập nhật

Đóng gói: Hộp sản phẩm

  • Thanh toán
    dễ dàng

  • giao hàng
    miễn phí

  • Cam kết
    chất lượng